Privacy Verklaring

Niet onbelangrijk

Welkom bij het privacy beleid van het State of the Art Marketing event. Wij zijn een vanuit Windesheim begeleide groep studenten. Ieder jaar wordt er vanuit de opleiding commerciële economie dit evenement georganiseerd en wordt deze opnieuw vormgegeven.

1. Het State of the Art Marketing event
1.1 De producten/diensten, functies en aanbiedingen het State of the Art Marketing event
zijn (a) beschikbaar op de dag van het evenement; (b) buiten het platform, inclusief maar niet beperkt tot, RFID, de website en social media kanalen, toegangsbeheer, sponsoring en marketing of distributiediensten. Naar (a) en (b) wordt gezamenlijk verwezen als ” State of the Art Marketing event-eigendommen” of onze “Diensten”. Organisators, Consumenten en derden die onze Diensten gebruiken, worden in deze Voorwaarden gezamenlijk aangeduid als “Gebruikers”, “je”, “jij”, “jou” of “jouw”.

Heb je vragen of opmerkingen, laat dit ons dan weten via bovenstaand adres of door contact met ons op te nemen via info@samevent.nl

2 Onze Privacyverklaring
2.1 Toepassing.
In dit Privacy beleid wordt ons beleid uiteengezet met betrekking tot gegevens die worden verzameld van Gebruikers op of via de Diensten en die kunnen worden gekoppeld aan of betrekking hebben op een specifieke persoon, en/of die kunnen worden gebruikt om die persoon te identificeren (“Persoonsgegevens”). Wij nemen de privacy van je Persoonsgegevens serieus. Daarom hebben we dit Privacy beleid opgesteld. Lees dit Privacy beleid goed door, aangezien het belangrijke informatie bevat over jouw Persoonsgegevens en andere informatie.

“Niet-persoonsgegevens” zoals gebruikt in dit Privacy beleid is daarom alle informatie die geen betrekking heeft op een persoon en/of niet kan worden gebruikt om een persoon te identificeren. Wanneer je gebruikmaakt van de Diensten, kunnen wij Niet-persoonsgegevens verzamelen. De beperkingen en vereisten in dit Privacy beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, openbaar maken, overdragen en opslaan van Persoonsgegevens zijn niet van toepassing op Niet-persoonsgegevens.

3. Persoonsgegevens die wij verzamelen
Wanneer je met ons communiceert via de Diensten, kunnen wij Persoonsgegevens verzamelen. Dit doen wij voor onze eigen doeleinden en nooit namens sprekers of sponsoren. Dit is een belangrijk onderscheid voor de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming en wordt hieronder in Sectie 16 nader toegelicht.

3.1 Alle gebruikers.
Informatie die jij aan ons verstrekt: Wij verzamelen Persoonsgegevens van alle Gebruikers wanneer je dergelijke informatie vrijwillig verschaft aan de Diensten, zoals wanneer jij je registreert voor toegang tot de Diensten, wanneer je contact met ons opneemt met een vraag, wanneer je reageert op een van onze onderzoeken of gebruikmaakt van bepaalde delen van de Diensten. De Persoonsgegevens die wij kunnen verzamelen omvatten zonder beperking je naam, adres, e-mailadres en andere informatie met behulp waarvan Gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

Informatie die wij automatisch verzamelen: We verzamelen bovendien automatisch bepaalde technische gegevens die naar ons worden verzonden vanaf de computer, het mobiele apparaat en/of de browser waarmee je toegang verkrijgt tot de Diensten (“Automatische gegevens”). Deze Automatische gegevens omvatten, zonder beperking, een unieke id die is gekoppeld aan je toegangsapparaat en/of -browser (waaronder, bijvoorbeeld, je IP-adres (Internet Protocol)), kenmerken van je toegangsapparaat en/of -browser, statistieken over je activiteiten op de Diensten, informatie over hoe je bij de Diensten bent gekomen en gegevens die worden verzameld via cookies, pixeltags, lokale gedeelde objecten, webopslag en andere vergelijkbare technologieën. In ons Cookiebeleid vind je meer informatie over ons gebruik van cookies en andere gelijksoortige traceringstechnologieën.

Wanneer jij je registreert voor de Diensten of op een andere manier Persoonsgegevens naar ons verzendt, kunnen wij andere Niet-persoonsgegevens (waaronder Niet-persoonsgegevens verzameld van derden) aan jouw Persoonsgegevens koppelen. In dat geval behandelen we dergelijke gecombineerde gegevens als je Persoonsgegevens totdat deze niet meer aan jou kunnen worden gekoppeld of kunnen worden gebruikt om jou te identificeren.

3.2 Consumenten.
We verzamelen aanvullende Persoonsgegevens van u als Consument, soms voor onze eigen doeleinden. (zie Sectie 16 hieronder voor meer informatie).

Informatie die u verstrekt via State of the Art Marketing event eigendommen of -applicaties: Als jij je registreert voor het evenement, verschaf je financiële gegevens (bijv. je creditcardnummer en de vervaldatum, het factuuradres, enz.), waarvan sommige gegevens Persoonsgegevens kunnen zijn.

Informatie die wij uit andere bronnen verkrijgen: We kunnen ook Persoonsgegevens verzamelen of ontvangen van derden, zoals, sponsoren, andere Consumenten, integraties van sociale media, de bank waarbij je een creditcard hebt, onze betalingsverwerkingspartners of andere derden.

4. Hoe we jouw Persoonsgegevens gebruiken
Wij gebruiken de Persoonsgegevens die wij verzamelen op een manier die in overeenstemming is met dit Privacy beleid. Wij kunnen de Persoonsgegevens als volgt gebruiken:

4.1 Specifieke reden.
Als je Persoonsgegevens verstrekt om een specifieke reden, kunnen we de Persoonsgegevens gebruiken in verband met de reden waarom deze zijn verstrekt. Bijvoorbeeld: als je via e-mail contact met ons opneemt, gebruiken wij de Persoonsgegevens die je verstrekt om je vraag te beantwoorden of je probleem op te lossen, en sturen we ons antwoord naar het e-mailadres waarvandaan de vraag is verstuurd.

4.2 Toegang en gebruik.
Als je Persoonsgegevens verstrekt om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Diensten of de functionaliteit daarvan, gebruiken we jouw Persoonsgegevens om je toegang te bieden tot of gebruik te laten maken van de Diensten of de functionaliteit en om jouw gebruik van de Diensten of de functionaliteit te analyseren. Als je bijvoorbeeld Persoonsgegevens verstrekt met betrekking tot je identiteit of kwalificaties om bepaalde delen van de Diensten te gebruiken, gebruiken we die informatie om te beslissen of jou toegang verlenen om dergelijke Diensten te gebruiken en om je doorlopende kwalificaties voor het gebruik van dergelijke Diensten te beoordelen.

4.3 Interne bedrijfsdoeleinden.
We kunnen jouw Persoonsgegevens gebruiken voor interne bedrijfsdoeleinden, inclusief en zonder beperking om ons te helpen de content en functionaliteit van de Diensten te verbeteren, om de gebruikers van de Diensten beter te leren kennen, om de Diensten te verbeteren, om bescherming te bieden tegen overtredingen, deze vast te stellen of aan te pakken, om onze Servicevoorwaarden af te dwingen, om jouw account te beheren en om je klantenservice te verlenen, en om de Diensten en onze bedrijfsvoering in het algemeen te beheren.

4.4 State of the Art Marketing event – marketingcommunicatie.
Waar dit in overeenstemming is met jouw marketingvoorkeuren, kunnen we jouw Persoonsgegevens gebruiken om in de toekomst contact met je op te nemen voor marketing- en reclamedoeleinden, inclusief en zonder beperking om je te informeren over diensten of evenementen waarvan wij denken dat ze voor jou interessant zijn, om promotie- en marketingmateriaal te ontwikkelen en dit aan jou te laten toekomen, en om content en advertenties in of buiten de Diensten te vertonen waarvan wij denken dat die voor jou van belang zou kunnen zijn. Zie “Afmelden van elektronische communicatie” hieronder om te lezen hoe jij je voor State of the Art Marketing event- marketingcommunicatie kunt afmelden.

4.5 E-mails van sponsoren
Wij stellen sponsoren niet in staat onze e-mailtools te gebruiken (tenzij door jou aangegeven) om contact op te nemen. Sponsoren kunnen echter e-mailadressen uit eigen externe bronnen importeren en communicatie via de Diensten naar die e-mailadressen verzenden, en wij bezorgen dergelijke communicatie aan die e-mailadressen namens de sponsoren. De betreffende sponsor en niet het State of the Art Marketing event of Hogeschool Windesheim is verantwoordelijk voor het verzenden van deze e-mails. Zie ‘Afmelden van elektronische communicatie’ hieronder om te lezen hoe jij je voor communicatie van sponsoren kunt afmelden.

4.6 Overige doeleinden.
Als wij van plan zijn Persoonsgegevens te gaan gebruiken op een manier die niet in overeenstemming is met dit Privacy beleid, stellen we je op de hoogte van dit voorgenomen gebruik vóór of op het moment dat de Persoonsgegevens worden verzameld, of we vragen je om jouw toestemming nadat de gegevens zijn verzameld, maar voordat ze worden gebruikt.

4.7 Geaggregeerde persoonsgegevens.
We streven er voortdurend naar om onze Gebruikers van de Diensten beter te leren kennen en van dienst te zijn. Daarom doen we vaak onderzoek naar de demografische gegevens van onze klanten, hun interesses en hun gedrag op basis van Persoonsgegevens en andere informatie die we hebben verzameld. Dit onderzoek wordt doorgaans alleen met verzamelde gegevens waardoor u niet kunt worden geïdentificeerd. Zodra Persoonsgegevens een verzamelde vorm hebben, worden ze voor de doeleinden van dit Privacy beleid beschouwd als Niet-persoonlijke gegevens.

5. Hoe we jouw Persoonsgegevens openbaar maken en overdragen
5.1 Geen doorverkoop.
Wij zullen jouw Persoonsgegevens nooit doorverkopen. Wij beschouwen deze gegevens als een essentieel onderdeel van onze relatie met jou. Daarom zullen we jouw Persoonsgegevens niet doorverkopen aan derden, inclusief externe adverteerders. Er zijn echter bepaalde omstandigheden waarin wij jouw Persoonsgegevens openbaar kunnen maken, overdragen of uitwisselen met bepaalde derden zonder jou daarvan verder op te hoogte stellen, zoals hieronder uiteengezet.

5.2 Bedrijfsoverdrachten.
Naarmate ons bedrijf zich ontwikkelt, kunnen wij bedrijven of activa verkopen of kopen. In het geval van een overname, fusie, reorganisatie, ontbinding of vergelijkbare gebeurtenis, kunnen Persoonsgegevens deel uitmaken van de overgedragen activa. Je erkent en stemt ermee in dat een opvolger of nieuwe eigenaar van State of the Art Marketing event (of de activa van State of the Art Marketing event) het recht behoudt om gebruik te maken van jouw Persoonsgegevens en andere gegevens overeenkomstig de voorwaarden van dit Privacy beleid.

5.3 Moedermaatschappijen, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen.
Wij kunnen jouw Persoonsgegevens ook delen met onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen en/of gelieerde ondernemingen voor doeleinden die in overeenstemming zijn met dit Privacy beleid. Onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen zijn verplicht om met de Persoonsgegevens om te gaan overeenkomstig dit Privacy beleid.

5.4 Vertegenwoordigers, consultants en serviceproviders.
We kunnen jouw Persoonsgegevens delen met onze opdrachtnemers en serviceproviders die namens State of the Art Marketing event persoonsgegevens verwerken om bepaalde bedrijf gerelateerde functies uit te voeren. Deze bedrijven zijn onder andere onze marketingbureaus, databaseserviceproviders, serviceproviders voor back-up en disaster recovery en e-mailserviceproviders. Wanneer wij een ander bedrijf inhuren voor het uitvoeren van dergelijke functies, kunnen wij aan hen informatie verstrekken, inclusief Persoonsgegevens, in verband met het uitvoeren van deze functies.

5.5 Juridische vereisten.
We kunnen jouw Persoonsgegevens openbaar maken als we daartoe bij wet worden verplicht teneinde (bijvoorbeeld) te voldoen aan een dagvaarding of een verzoek van justitie, een rechtbank of overheidsinstelling (inclusief op verzoek van openbare instanties om aan de vereisten van nationale veiligheid of rechtshandhaving te voldoen), of wanneer wij van mening zijn dat een dergelijke actie noodzakelijk is (a) om te voldoen aan een juridische verplichting, (b) ter bescherming of verdediging van onze rechten, belangen of eigendommen of die van derden, (c) om mogelijke overtredingen in State of the Art Marketing eventen hang met de Diensten te voorkomen of te onderzoeken, (d) om in dringende omstandigheden te handelen ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Diensten of het publiek, of (e) om ons te beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid.

6. Hoe we jouw Persoonsgegevens opslaan
Wij kunnen Persoonsgegevens zelf opslaan of dergelijke gegevens kunnen worden opgeslagen door derden aan wie we ze hebben overgedragen conform dit Privacy beleid. Wij ondernemen in onze ogen redelijke stappen om de Persoonsgegevens die via de Diensten worden verzameld te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofd gebruik, onbedoelde openbaarmaking, verandering en vernietiging. Geen enkele verzending via een netwerk, server, database of internet of e-mail is echter ooit volledig veilig of foutloos. Daarom moet je altijd zorgvuldig nadenken over welke gegevens je elektronisch aan ons verstuurt. Houd hiermee rekening wanneer je Persoonsgegevens via internet openbaar maakt.

7. Hoe je jouw Persoonsgegevens kunt oproepen, updaten, corrigeren of verwijderen
Je kunt om toegang verzoeken tot bepaalde Persoonsgegevens die wij van jou bewaren. Je kunt ons ook vragen om onjuiste Persoonsgegevens te corrigeren, updaten of verwijderen.

Als je een wijziging aan wilt brengen in je personen gegevens dien je contact op te nemen met info@samevent.nl

Als een Consument een verwijderingsverzoek voor gegevens initieert, is State of the Art Marketing event gemachtigd om Persoonsgegevens van de aanvragende Consument uit de Diensten te verwijderen of te anonimiseren. Als je echter Consument bent, begrijp je dat jouw Persoonsgegevens, zelfs als State of the Art Marketing event deze op jouw verzoek of in navolging van dit Beleid verwijdert of anonimiseert, mogelijk nog steeds beschikbaar zijn in de eigen databases van een sponsor of ander bedrijf.

We zullen alle verzoeken in overweging nemen en beantwoorden in overeenstemming met van toepassing zijnde wetgeving.

8. Hoelang we jouw Persoonsgegevens bewaren
We bewaren jouw Persoonsgegevens zo lang als jij de Diensten blijft gebruiken. We bewaren Persoonsgegevens mogelijk gedurende een aanvullende periode voor zover dit is toegestaan of vereist door van toepassing zijnde wetgeving. Zelfs als we jouw Persoonsgegevens verwijderen, kunnen deze voor een verdere periode blijven bestaan op back-up- of archiefmedia om juridische, wettelijke of belastingredenen, of om legitieme en wettige zakelijke doeleinden.

9. Jouw keuzen
Je hebt verschillende keuzen als het gaat om jouw Persoonsgegevens:

9.1 De Persoonsgegevens die je verstrekt, beperken.
Je kunt de Diensten gebruiken zonder Persoonsgegevens te verstrekken (anders dan Automatische gegevens voor zover deze worden gezien als Persoonsgegevens onder toepasselijke wetten) of door de Persoonsgegevens die je verstrekt te beperken. Als je ervoor kiest geen Persoonsgegevens te verstrekken of de Persoonsgegevens die je verstrekt te beperken, kun je bepaalde functies van de Diensten mogelijk niet gebruiken.

9.2 Afmelden voor elektronische communicatie.
(a) State of the Art Marketing event-marketingcommunicatie.
Waar dit in overeenstemming is met jouw marketingvoorkeuren, kan State of the Art Marketing event je elektronische communicatie sturen waarin de Diensten zelf wordt gepromoot of geadverteerd. Je kunt je ook afmelden (“opt-out”) voor deze elektronische communicatie door op de link ‘Afmelden’ onderaan dergelijke elektronische communicatie te klikken. Je kunt bovendien altijd jouw e-mailvoorkeuren beheren door in te loggen (of je aan te melden en vervolgens in te loggen), en op ‘Account’ en ‘E-mailvoorkeuren’ te klikken.

(b) Meldingen van sociale media.
Als je verbinding maakt met je Facebook-account of je aanmeldt voor andere integraties met sociale media waarvan de productfuncties meldingen (d.w.z. updates over wat je vrienden doen op de Diensten) omvatten, zal je deze meldingen ontvangen. Je kunt deze meldingen beheren door je sociale instellingen op privé in te stellen of een dergelijke integratie uit te schakelen.

(c) E-mails met antwoorden en over transacties.
Bepaalde e-mails van State of the Art Marketing event zijn antwoorden op je vragen. Ben je bijvoorbeeld een Consument, dan e-mailen we je jouw ticket of registratie wanneer je een ticket of registratie koopt. Een ander voorbeeld is, wanneer je onze klantenondersteuning e-mailt, zullen we je e-mail beantwoorden. Niettegenstaande alles waarvoor jij je hebt afgemeld, blijf je e-mails met antwoorden en over transacties ontvangen. Je kunt het ontvangen van dit soort e-mails alleen stoppen door te mailen naar info@samevent.nl Door ervoor te kiezen helemaal geen elektronische communicatie meer van ons of via ons systeem te ontvangen, ontvang je ook geen updates meer. Het is niet raadzaam dit te doen, tenzij je van plan bent de Diensten niet meer te gebruiken, jij je momenteel niet hebt geregistreerd voor een evenement, je momenteel geen evenement organiseert en er geen behoefte aan hebt verdere communicatie van ons of via ons systeem te ontvangen.

(d) Bewaring.
Het kan achtenveertig (48) uur duren voordat wij een verzoek tot afmelding hebben verwerkt. Zelfs nadat jij je hebt afgemeld voor alle elektronische communicatie, bewaren we jouw Persoonsgegevens conform dit Privacy beleid. We gebruiken deze gegevens echter niet meer om contact met je op te nemen.

9.3 Niet volgen.
Op dit moment maken we geen deel uit van enig “Volg-mij-niet”-register waarmee we kunnen reageren op signalen of andere mechanismen van jou in relatie tot het verzamelen van je Persoonsgegevens.

10 Uitzonderingen
10.1 Persoonsgegevens die aan derden worden gegeven.
Dit Privacy beleid is niet van toepassing op Persoonsgegevens die je via de Diensten of op een andere manier aan een andere Gebruiker of bezoeker geeft.

10.2 Links naar derden.
Dit Privacy beleid geldt alleen voor de Diensten. De Diensten kunnen links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd (de “Sites van derden”). Het beleid en de procedures die hier worden beschreven, zijn niet van toepassing op de Sites van derden. De links vanuit de Diensten betekenen niet dat wij de Sites van derden steunen of hebben bekeken. Wij stellen voor om direct contact op te nemen met die sites voor informatie over hun privacy beleid.

11. Kinderen – Children’s Online Privacy Protection Act
Wij verzamelen niet bewust Persoonsgegevens van kinderen jonger dan dertien (13) jaar. Als je jonger dan dertien (13) jaar bent, vragen we je om geen Persoonsgegevens te verstrekken via de Diensten. We stimuleren ouders en wettelijke vertegenwoordigers om het internetgebruik van hun kinderen te controleren en ons te helpen bij het toepassen van ons Privacy beleid door hun kinderen te instrueren nooit Persoonsgegevens te verstrekken via de Diensten zonder hun toestemming. Als je denkt dat een kind jonger dan 13 jaar Persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt via de Diensten, neem je contact met ons op. Wij zullen vervolgens proberen die gegevens uit onze databases te verwijderen.

12. Veranderingen in dit Privacy beleid
De Diensten en onze bedrijfsvoering kunnen van tijd tot tijd veranderen. Daardoor kan het soms noodzakelijk zijn veranderingen aan te brengen in dit Privacy beleid. Wij behouden ons het recht voor dit Privacy beleid volledig naar eigen goeddunken op elk moment bij te werken of te wijzigen (tezamen “Wijzigingen”). Wijzigingen van dit Privacy beleid worden op de Site gepubliceerd, waarbij de datum bij ‘Laatst bijgewerkt’ boven aan het Privacy beleid wordt gewijzigd. In bepaalde omstandigheden kan State of the Art Marketing event, maar dit is niet verplicht, je voorzien van een extra kennisgeving van dergelijke Wijzigingen, bijvoorbeeld via e-mail of meldingen als onderdeel van de Diensten. Wijzigingen worden dertig (30) dagen na de datum bij ‘Laatst bijgewerkt’ van kracht of enige andere datum die wordt medegedeeld in enige andere kennisgeving aan jou.

Lees dit beleid regelmatig door, vooral voordat je Persoonsgegevens verstrekt. Dit Privacy beleid is voor het laatst bijgewerkt op de hierboven aangegeven datum. Als je gebruik blijft maken van de Diensten nadat dergelijke Wijzigingen van dit Privacy beleid van kracht zijn geworden, ga je akkoord met dergelijke Wijzigingen. Als je niet akkoord kunt gaan met enige wijziging van dit Privacy beleid, is je enige rechtsmiddel het niet langer benaderen, bekijken en anderszins gebruiken van de Diensten.

13. Geschillenbeslechting
Als je een klacht hebt over de privacygebruiken van State of the Art Marketing event, mail ons dan op: info@samevent.nl

We doen al het redelijke om State of the Art Marketing event en met jou je klacht naar tevredenheid af te handelen. Indien dit niet mogelijk is worden er verdere stappen ondernomen via de daar toe bevoegde rechter.

Stel ons je vraag!
close slider

Stel ons je vraag. Wij beantwoorden deze vaak binnen één werkdag!

Scroll naar top